Site Loader

Podręcznik idealny dla uczniów klas trzecich do nauki języka polskiego

Zanim przejdziemy do materiału poruszanego w pierwszym etapie klasy trzeciej szkoły średniej na lekcjach języka polskiego, warto poruszyć kwestię podręcznika. Ten wybór ma duży wpływ na to jak przebiegają lekcje oraz sam system uczenia się uczniów. Podręcznikiem, który sprosta wymaganiom zarówno programowym, jak i tym, które są czysto indywidualne przy nauce, jest Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl. Jest on autorstwa Joanny Kościerzyńskiej, Anny Cisowskiej, Aleksandry Wróblewskiej, Małgorzaty Mateckiej, Anny Równy, Joanny Ginter. Jest on wyposażony w  przejrzyste zaznaczenia, teksty współczesne odnoszące do realiów omawianej epoki oraz podsumowania, które przydadzą się przy powtórkach do klasówek, czy również do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dzięki biografiom autorów, uczniowie będą mogli w głębszym kontekście omawiać i interpretować ich teksty, ale również znać ich życie i realia, w których przyszło im żyć.

Materiał omawiany w pierwszej części klasy 3 szkoły średniej na lekcjach języka polskiego

Lekcje języka polskiego w trzeciej klasie szkoły średniej zaczynają się od omawiania epoki, jaką jest Młoda polska. Uczniowie poznają filozofię, style architektoniczne, style w malarstwie i sztuce w tamtym okresie oraz wyzwania, jakie czekały ludzi z tamtej epoki. Uczniowie będą mieć możliwość omawiać teksty takich twórców jak Charles Baudeire, Artur Rimbaud, Paul Verlaine, Joseph Conrad, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Leopold Staff, Stefan Żeromski, Władysław Stanisław Reymont, Stanisław Wyspiański, Gabriela Zapolska. Uczniowie będą mieli możliwość poznać również nawiązania do epoki we współczesnej sztuce oraz kinie.

W ramach kształcenia językowego uczniowie zdobędą podstawowe informacji z dziedziny fleksji, leksyki, frazeologi oraz słowotwórstwa. Nauczą się pisać formy wypowiedzi takie jak protokół, referat oraz szkic krytyczny.

Post Author: Adam